Tu nájdete základný návod, ako hrať hru na serveri.

• Na survival sa dostanete príkazom /wild

• Random teleport je spoplatnený 60€ avšak prvý je zadarmo.a Po jeho použitý musíte počkať 5 minút aby ste príkaz mohli opätovne použiť.

• Ak ste na survivali, môžete začať hrať…dolovaním, kopaním, rúbanim, padaním, zbieraním plodín…týmto všetkým zbierate power leveli, ktoré sa Vám v určitej hodnote menia na Ranky.

• Ranky a ich power leveli nájdete tu na DC pod príkazom !ranky, alebo v hre napíšte /ranky

• Pri power leveli 500 si prvý raz môžete vybrať rank, ktorý Vám vyhovuje najviac a to sú Obchodník/Remeselník/Farmár. ∙ v tejto fáze hry ste pripravený, aby ste svoje schopnosti mohli pretaviť na peniaze.

• Príkazom /jobs join (názov práce) alebo kliknutím na ceduľky na lobby sa pripojíte k zvolenej práci. ∙ V tomto okamihu si však ešte prácu nemôžete vybrať. Práca musí byť zhodná z rankom. (príklad:obchodník má prácu obchodník, farmár má prácu farmár)

• Ak dosiahnete požadovaných 750 power levelov pre rank Vazal je potrebné postaviť obydlie ktoré čiastočne reprezentuje rank v ktorom sa aktuálne nachádzate. Podmienky:

•Land na ktorom sa stavba nachádza musí byť min. level Obydlie (viac info /land level)

• Minimálna veľkosť stavby je približne 1 chunk = 256 blokov môže byť 16×16, 8×32 ..atd. Základ je že ak vynásobíte X.Y dostanete približne 256 blokov. Sú dovolené aj prázdne miesta povedzme ak máte stavbu v tvare L alebo T

• Stavba by mala mať hĺbku, to znamená že napríklad strecha presahuje nad úroveň múrov. Stavba by mala mať dekorácie, výzdobu.

🛖Farmár by mal mať postavený dom pri ktorom by mal na pozemku pestovať rastliny, alebo chovať zvieratá. Môže mať veľké pole, alebo stajňu pre chov dobytka.

🛖Remeselník by mal mať postavený dom s dielnou alebo mať dielnu pri dome. Mal by obsahovať základne vybavenie pre výrobu, ako workbench, cutting table, kovadlinu …

🛖Obchodník by mal mat postavenú stavbu ktorá je najmenej specifická, ale zato je reprezentatívna, základom je aby stavba spĺňala podmienky veľkosti, hĺbky a výzdoby.

• Po dostavaní príbytkov je nutné, aby boli schválené. Príkazom /vazal_kontrola {meno kontrolóra} požiadate hráča s rankom Rytier a vyššie, alebo člena AT aby Vám stavbu schválil. Po kontrole napíše kontrolór na danom pozemku príkaz /vazal_kontrola_ok {meno staviťela} a týmto úkonom potvrdí, že stavba je v poriadku, spĺňa kritéria a hráč sa môže posunúť v ranku vyššie. Stavbu je možné aj odmietnuť zadaním príkazu /vazal_kontrola_stop {meno staviťela}. Staviteľ následne môže stavbu upraviť a požiadať znova o kontrolu. Celý tento proces je zaznamenaný a môže byť spätne skontrolovaný AT. Pri menej závažnom porušení stavebného zákona je udelená obom hráčom pokuta do výšky 50% ich celkového finančného majetku. Viac závažné porušenia nesúce známky podvodu, môžu mať za následok odobranie ranku oboch hráčov a umiestnenia do väzby, alebo ban